Poród to wydarzenie życiowo doniosłe,
wpływające na całe nasze dalsze życie...

Szanowni Państwo

Niniejsza strona zawiera zestaw ankiet pozwalających na stwierdzenie wpływu porodu na dalsze, pourodzeniowe funkcjonowanie człowieka. Podanie adresu e-mail oraz wpisanie łatwego do zapamiętania hasła pozwala na wielokrotne otwieranie i wypełnianie kolejnych ankiet, bez konieczności uzupełniania danych dotyczących nas samych, ciąży i porodu.

Po wypełnieniu każdej ankiety, pojawia się indywidualna charakterystyka osoby ją wypełniającej. Im dokładniej wypełniona zostanie Ankieta Dotycząca Ciąży, Porodu i Okresu Noworodkowego oraz pozostałe ankiety badające funkcjonowanie człowieka po urodzeniu, tym dokładniejsza będzie indywidualna charakterystyka osoby ją wypełniającej.

Dziękujemy za udział w badaniu

Rozpocznij badanie

Jeśli już wypełniałeś ankiety z tego badania i posiadasz hasło dostępu do swoich ankiet, możesz się zalogować i tym samym uzyskać dostęp do już zapisanych odpowiedzi a także wypełniać ankiety których do tej pory nie wypełniłeś.